Цветен код резистори

Тип маркировкапръстена

4 bands code resistor
4 bands code resistor
4 bands code resistor
4 bands code resistor
4 bands code resistor
N/AКафявЧервенОранжевЖълтЗеленСинВиолетовСивБялN/AN/A

Цветният код на резисторите представлява няколко цветни пръстена върху резистора, чрез които са кодирани съпротивлението, толеранса и температурния коефициент на конкретния резистор. Може да срещнете цветен код и върху диоди, транзистори и кондензатори. Международният стандарт, който регламентира поставянето на цветен код е IEC 60062. Поставянето на цветен код е започнало през 1920 година, защото линиите се отпечатват лесно и евтино и по този начин намаляват крайната цена на изделието, отбелязвайки основните му характеристики. Чрез фиг.1,  можете да разкодирате резистора си по прост и лесен начин.

В нея са дадени един под друг два резистора, съответно с четири, пет пръстена. Резисторите от примера имат оцветени пръстени. Отдолу във вид на разноцветни колони са показани числата съответстващи на цветовете.

Съответно за резистора с четрири пръстена:

 - първите две колони са значещи цифри (разреди) от стойността на съпротивлението на резистора. Третата колона е множителя, с който се умножава полученото число, четвъртата колона определя точността на резистора в проценти.

                  за резистора с пет пръстена :

  - първите три колони са значещи цифри (разреди) от стойността на съпротивлението на резистора. Четвъртата колона е множителя, с който се умножава полученото число, петата колона определя точността на резистора в проценти.

                                                                                      Rezistor cveten kod

                                                                                                                                       фиг. 1